top of page

Wie zijn we?

logo_new.jpg

De vzw Zorgenkind Prospèrke werd opgericht 1992 door leden van Rijkswacht en gemeentepolitie, Brandweer en militairen uit Tongeren. Later sloot "De Post" zich hierbij aan.
 

De reden van het ontstaan vloeit voort uit het gemis aan mogelijkheden bij deze diensten om onmiddellijk hulp te kunnen bieden aan behoeftigen. Vaak komen deze diensten beroepshalve in contact met getroffenen die op dat moment geen enkele officiële instantie kunnen bereiken.

Onze missie bestaat eruit om bijstand en eerste noden te leveren aan minderbedeelden & getroffenen uit de regio Tongeren, Riemst, Bilzen, Hoeselt en Kortessem.

De vzw geeft enkel materiële hulp en steun. Er wordt geen cash geld overhandigd. De manier van onze tussenkomsten heeft een grote diversiteit en is steeds persoonsgebonden. Discretie wordt hierbij eveneens gewaarborgd !

 

Om dit te kunnen verwezenlijken organiseren wij jaarlijks een aantal activiteiten.

bottom of page